آموزشگاه زبان

مدیریت :سرکار خانم فاطمه خادمی

کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه آلبرتا کانادا. فردی بسیار خلاق و کارآمد در استفاده از بهترین و به روزترین متدهای آموزش و پروش کودک دوزبانه.

 

معرفی دوره های زبان انگلیسی

 

رده سنی کودکان

  • مهد زبان (گروه سنی ۳ تا ۶ سال)

در این دوره آموزشی که در سنین کلیدی زبان آموزی کودک شکل میگیرد، با شبیه سازی یک محیط انگلیسی زبان ، کودک به صورت ناخوداگاه و در قالب بازی و کارتون دوزبانه می شود.

 

  • دوره های ترمیک ( گروه سنی ۴ تا ۹ سال)

این دوره به صورت دو روز در هفته و هر جلسه حدود ۲ ساعت و بر مبنای کتاب های First Friends برگزار می شود.

 

دوره های ترمیک کودکان
Level

سطح

Book

کتاب

Units

دروس

Description

توضیحات

Kids 1 First Friends 1 ۱-۵ سنین ۴ تا ۹ سال
Kids 2 First Friends 1 ۶-۱۰
Kids 3 First Friends 2 ۱-۵
Kids 4 First Friends 2 ۶-۱۰
Kids 5 First Friends 3 ۱-۵
Kids 6 First Friends 3 ۶-۱۰

 

 

رده سنی نوجوانان ( سنین ۱۰ تا ۱۵ سال )

دوره های ترمیک به صورت دو روز در هفته و هر جلسه حدود ۲ ساعت و بر مبنای کتاب های Family & Friends برگزار می شود.

 

نوجوانان
Level Book Units Description
Schoolers 1 Family & Friends Starter Starter -4 سنین ۱۰ تا ۱۵ سال
Schoolers 2 Family & Friends Starter ۵ – ۹
Schoolers 3 Family & Friends 1 ۱-۷
Schoolers 4 Family & Friends 1 ۸-۱۵
Schoolers 5 Family & Friends 2 ۱-۷
Schoolers 6 Family & Friends 2 ۸-۱۵
Schoolers 7 Family & Friends 3 ۱-۷
Schoolers 8 Family & Friends 3 ۸-۱۵
Schoolers 9 Family & Friends 4 ۱-۷
Schoolers 10 Family & Friends 4 ۸-۱۵
Schoolers 11 Family & Friends 5 ۱-۷
Schoolers 12 Family & Friends 5 ۸-۱۵
Schoolers 13 Family & Friends 6 ۱-۷
Schoolers 14 Family & Friends 6 ۸-۱۵

 

 

 

رده سنی بزرگسالان(سنین ۱۶ سال به بالا)

دوره های ترمیک به صورت  عادی (دو روز در هفته)، نیمه فشرده (سه روز در هفته) و فشرده (۴ روز در هفته) ، هر جلسه حدود ۲ ساعت و بر مبنای کتاب های New Interchange برگزار می شود.

 

بزرگسالان
Level Book Units Description
Juniors 1 New Interchange Intro ۱-۴ سنین ۱۶ سال به بالا
Juniors 2 New Interchange Intro ۵-۸
Juniors 3 New Interchange Intro ۹-۱۲
Juniors 4 New Interchange Intro ۱۳-۱۶
Juniors 5 New Interchange 1 ۱-۴
Juniors 6 New Interchange 1 ۵-۸
Juniors 7 New Interchange 1 ۹-۱۲
Juniors 8 New Interchange 1 ۱۳-۱۶
Juniors 9 New Interchange 2 ۱-۴
Juniors 10 New Interchange 2 ۵-۸
Juniors 11 New Interchange 2 ۹-۱۲
Juniors 12 New Interchange 2 ۱۳-۱۶
Juniors 13 New Interchange 3 ۱-۴
Juniors 14 New Interchange 3 ۵-۸
Juniors 15 New Interchange 3 ۹-۱۲
Juniors 16 New Interchange 3 ۱۳-۱۶

 

 

مجتمع آموزشی حدیث

4 تا 5 سال
پیش دبستان

دبستان غیر دولتی

دبیرستان دوره اول

آموزشگاه زبان

آخرین دیدگاه ها

    تماس با ما